Beheer

Het volledige beheer van uw eigendom is als volgt.

Financieel beheer

 • Inning en controle van de huur - via onze derdenrekening
 • Overschrijving van de huur naar uw rekening
 • Betalingsherinneringen indien nodig
 • Jaarlijkse indexering

Administratief beheer

 • Ontvangst en codering van inkomende (huur) en uitgaande (eventuele reparatiefacturen) betalingen via onze derdenrekening
 • Driemaandelijks financieel verslag
 • Verslag van eventuele uitwisselingen met huurders
 • Huur en ondertekening van het huurcontract voor alle nieuwe huurders (vergoeding van 1 maand huur exclusief BTW)
 • Inventarisatie van de inrichting bij aankomst en vertrek met een onafhankelijke deskundige volgens de geldende tarieven
 • Beheer van eventuele conflicten

Technisch beheer

 • Ontvangst van verzoeken van huurders (technische problemen, enz.)
 • Analyse van het verzoek en beslissing over de te ondernemen acties
 • Jaarlijks bezoek van de woning volgens het huidige huurcontract